loading...
контакти | за нас | новини
национален телефон
за информация:

0700 17 112
НАЧАЛОСПЕШНО ДОСИЕРАЗШИРЕНО ДОСИЕОТСТЪПКИ ПРИ ПАРТНЬОРИONLINE ПРОДАЖБИЦЕНИ
СПЕШНО ЗДРАВНО ДОСИЕОТСТЪПКИ ПРИ ПАРТНЬОРИONLINE ПРОДАЖБИ

СПЕШНО ЗДРАВНО ДОСИЕ е продукт, предназначен да предоставя на медицинските екипи важна, животоспасяваща информация за пациенти, претърпели инциденти и приемани по спешност в лечебни заведения.

Медицинската информация, съдържаща се в СПЕШНО ЗДРАВНО ДОСИЕ е необходима за спешни манипулации и реанимация.

Притежателите на СПЕШНО ЗДРАВНО ДОСИЕ се идентифицират с карта с персонален код и специален стикер, поставен на видно място на автомобила, мотоциклета и/или каската на мотоциклетиста, както и на специална гривна, колие и друти.

МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКИПИ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ИНФОРМАЦИЯТА ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

^ на хартиен носител     ^ чрез оператор на денонощния кол център     ^ справка в интернет

СПЕШНО ЗДРАВНО ДОСИЕ може да бъде допълвано от пациентите с въвеждане на допълнителни медицински данни при извършване на медицински преглади, диагностика и лечение в лечебни заведения, както и с информация от здравното досие на пациента в НЗОК.

В ПАРТНЬОРСТВО С: Българска асоциация на пострадали при катастрофи Българска асоциация за закрила на пациентите Български червен кръст Съюз на българските автомобилисти Министерство на здравеопазването
Изпълнителна агенция по трансплантация
Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international