loading...
контакти | за нас | новини
национален телефон
за информация:

0700 17 112
НАЧАЛОСПЕШНО ДОСИЕРАЗШИРЕНО ДОСИЕОТСТЪПКИ ПРИ ПАРТНЬОРИONLINE ПРОДАЖБИЦЕНИ

В случай на инцидент

Действай, като окажеш първа помощ

 Ако сте изправени пред спешен случай и не сте сигурни какво да направите,  направете само това, за което сте обучен и уверен да направите. Обадете се на  службите за спешна помощ, ако имате някакви съмнения.

 По време на злополука 

Останете спокойни при спешна ситуация 

  Дори и като обучен помощник е нормално да бъдете стресиран, когато трябва  да  окажете първа помощ. Опитайте се да контролирате емоциите си, преди да  предприемете някакви действия. За момент огледайте ситуацията и се успокойте.  Не прибързвайте с действията и при никакви обстоятелства не се излагайте на  риск. 

 

Предпазвайте се от инфекция

В случай на отворени рани е важно да се минимализира риска от инфекция между пострадалия и оказващия помощ. 
Където е възможно използвайте ръкавици за еднократна употреба. Ако няма ръкавици, измивайте си ръцете колкото често можете да го направите. Можете също да използвате и найлонов плик за да предпазите ръцете си.
Ако е възможно, измийте ръцете си с топла вода и течен сапун непосредствено преди и след оказване на първа помощ. Ако няма вода и сапун могат да бъдат използвани алкохол – съдържащи препарати за дезинфекция на ръце. Не влизайте в директен контакт с кръв или други телесни течности на пострадалия.
Бъдете внимателни при използване на остри предмети и ги слагайте на сигурно място. При осъществяване на вентилация уста в уста по време на реанимация има само малък риск от инфекция за оказващия първа помощ. По време на реанимация можете да се подсигурите с по-добра защита срещу заразяване с помощта на джобна маска или бариерно устройство.  

 

Оказвайте психологична първа помощ

 Осигурявайте на пострадалия емоционална подкрепа. Подходете към  пострадалия приятелски, без да бъдете осъдителни. Представете се като кажете  името си. Ако сте обучаван да оказвате първа помощ, споменете го. Внимателно  попитайте пострадалия какво се е случило и обяснете какво възнамерявате да  направите. Помолете го да Ви съдейства. Изслушвайте пострадалия и покажете  симпатия. Помогнете с практически въпроси, ако е необходимо.

 

Уверете се, че пострадалия е настанен удобно 

  Ако навън е студено, завийте пострадалия с палто или одеяло, за да запазите    температурата му. Можете да използвате и изолационно одеяло. За да се защити  пострадалият от топлина, изградете импровизирани слънцезащитни устройства, използвайки яке, одеяло, чадър или изолационно одеяло например. Застанете така, че сянката Ви да пада върху пострадалия. Поставете го в удобна позиция. Това обикновено е позицията, в която той чувства минимум болка. Не давайте храна или напитки на болен или наранен, освен ако не сте посъветван така от професионален медик. 

 

След инцидент 

 Помислете за вашите емоционални реакции след прилагане на първа помощ.Не винаги е лесно да преживееш вътрешно драматичното събитие. Помощниците понякога изпитват затруднения при работа чрез техните емоции след това. Говорете за това с други помощници. Ако това не помогне, консултирайте се с професионалист. 

 

 

 

Източник:  www.redcross.bg

От дата:  13.01.2015 11:21:23

Сподели новината във Facebookвсички новини

В ПАРТНЬОРСТВО С: Българска асоциация на пострадали при катастрофи Българска асоциация за закрила на пациентите Български червен кръст Съюз на българските автомобилисти Министерство на здравеопазването
Изпълнителна агенция по трансплантация
Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international